نرم افزار دارایی ثابت

مشخصات نرم افزار دارایی ثابت

1. امکان تعریف دارایی ها به صورت درختواره
2. امکان تعریف محل های استقرار دارایی
3. امکان صدور مجوز خروج دارایی
4. امکان تعریف بازگشت دارایی
5. امکان نقل و انتقال دارایی
6. امکان حذف دارایی
7. امکان اسقاط دارایی
8. امکان تعریف قوانین استهلاک دارایی
9. امکان افزایش و کاهش قیمت دارایی
10. امکان بلا استفاده کردن دارایی
11. امکان تعریف واحد های سازمانی جهت تحویل دارایی ها
12. امکان تعریف جمعدار اموال

مزایای نرم افزار دارایی ثابت

1. امکان فروش دارایی
2. امکان صدور سند حسابداری بر روی اسناد دارایی

گزارشات نرم افزار دارایی ثابت

1. امکان مشاهده ی کارت دارایی
2. گزارش مشاهده ی دارایی های تحویل شده به واحد ها
3. گزارش بیلان دارایی ها بر اساس گروه های دارایی, محل های استقرار , واحد های سازمانی و انواع اسناد صادره جهت مشاهده ی سوابق دارایی و استهلاک آنها و ارزش دفتری ذارایی , استهلاک انباشته و آخرین وضعیت دارایی و ..

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
Call Now Button