کنترل تردد یا به انگلیسی access control به معنی نظارت بر ورود وخروج و رفت آمد های یک مکان است.

کاربرد کنترل تردد در چيست؟

برای حفظ ایمنی و نظم یک مجموعه باید رفت و آمد افراد و محموله ها به آن بررسی شود.

برای حفظ نظم مراجعین میتوان از گیت های کنترل تردد استفاده کرد تا افراد به هنگام ورود هجوم نیاورند و برای حفظ نظم کارمندان میتوان از دستگاه های حضور و غیاب استفاده کرد

در راستای ایمنی باید افراد شناسایی شوند و احراز هویت بسیار دقیق باشد و مراجعین دسترسی های محدود داشته باشند.

کنترل تردد ماشین ها نیز به وسیله نرم افزار پلاک خوان و پارکینگ انجام میشود.

چه دستگاه هايي دستگاه کنترل تردد هستند؟

  • گيت هاي کنترل تردد
  • سيستم هاي پلاک خوان
  • سيستم هاي احراز هويت

سيستم احراز هويت

کار اصلي اين سيستم ها تشخيص هويت است. نسل جديد اين سيستم ها از کارت هاي شناسايي و رمز استفاده نميکنند و با روش هاي بيومتريک (بيومتريک يعني اندازه گيري ويژگي هاي بيولوژيکي) هويت را تشخيص ميدهند. اين سيستم ها ميتوانند به بخش هاي مختلفي متصل شوند مثلا حضورو غياب و کنترل تردد.

سيستم کنترل تردد

اين سيستم وظيفه اصلي اش کنترل سرعت ورود و خروج افراد و محموله ها ، حفظ امنيت محيط و تلاش براي کنترل اتفاقات و افراد مشکل سازاست. با اتصال اين سيستم ها و گيت ها به دستگاه احراز هويت ميتوان شناسايي کامل افراد در مجموعه را انجام داد.