نحوه کار با پیجر فراخوان گرد

1- تحویل پیجر به مشتری :
پیجرها بترتیب بر روی هم قرار گرفته و شارژ میگردند و کمترین فضای ممکن را اشغال می کنند. مشتری پس از سفارش ، پیجر را تحویل گرفته و مسئول صندوق شماره پیجری که به مشتری داده را بر رو نرم افزار و یا فیش وارد می نماید.
2- پیج نمودن مشتری :
مشتری بهمراه پیجری که نزد خود دارد متنظر بوده و پس از حاضر شدن سفارش ، مسئول تحویل سفارش شماره پیجر مشتری را از روی فیش خوانده و توسط فرستنده مشتری را پیج مینماید. درنتیجه پیجری که دست مشتری قرار دارد شروع به زنگ زدن و لرزیدن می کند.
3- تحویل غذا :
پس از پیج نمودن مشتری ، وی به بخش تحویل سفارش مراجعه می کند و پیجر را تحویل داده و سفارش خود را تحویل می گیرد

دانلود کاتالوگ نرم افزار